Τμήματα

[spb_text_block title=”Λογοθεραπεία” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”2/3″ el_position=”first”]

Η λογοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας, επικοινωνίας, φωνής και κατάποσης . Συστήνεται όταν κάποιος παρουσιάζει δυσκολία σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

 

 • Στην φωνολογία ή στην άρθρωση
 • Στην ροή του λόγου (τραυλισμός, ταχυλαλία)
 • Στην μάσηση και στην κατάποση
 • Στον εκφραστικό λόγο
 • Στην νοητική επεξεργασία μιας πληροφορίας
 • Στην επικοινωνία
 • Στην φώνηση

 

[/spb_text_block] [spb_single_image image=”12206″ image_size=”full” frame=”borderframe” intro_animation=”fade-from-right” full_width=”no” lightbox=”yes” link_target=”_self” width=”1/3″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_single_image image=”12205″ image_size=”full” frame=”borderframe” intro_animation=”fade-from-left” full_width=”no” lightbox=”yes” link_target=”_self” width=”1/3″ el_position=”first”] [spb_text_block title=”Εργοθεραπεία” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”2/3″ el_position=”last”]

Η εργοθεραπεία συστήνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

 • Στην αδρή και λεπτή κίνηση
 • Στον γραφοκινητικό τομέα
 • Στη συγκέντρωση
 • Στην ισορροπία
 • Στον οπτικοκινητικό συντονισμό
 • Στις κοινωνικές δεξιότητες
 • Στην αυτοεξυπηρέτηση
 • Στον γνωστικό τομέα

[/spb_text_block] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block title=”Ειδική διαπαιδαγώγηση” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”2/3″ el_position=”first”]

Η ειδική διαπαιδαγώγηση συστήνεται σε άτομα που παρουσιάζουν δυσκολίες που σχετίζονται με την ικανότητα κατάκτησης βασικών γνωστικών δεξιοτήτων: ανάγνωσης, γραφής, κατανόησης, λογικής σκέψης και μαθηματικών ικανοτήτων.Οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

Γενικές
Στις γενικές μαθησιακές δυσκολίες, το παιδί αποκτά με πιο αργό ρυθμό από τον φυσιολογικό τις γνωστικές – μαθησιακές δεξιότητες.

Ειδικές.
Oι βασικές ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι:

 • Δυσλεξία
 • Δυσορθογραφία
 • Δυσαριθμησία

[/spb_text_block] [spb_single_image image=”12248″ image_size=”full” frame=”borderframe” intro_animation=”fade-from-right” full_width=”no” lightbox=”yes” link_target=”_self” width=”1/3″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_single_image image=”12245″ image_size=”full” frame=”borderframe” intro_animation=”fade-from-left” full_width=”no” lightbox=”yes” link_target=”_self” width=”1/3″ el_position=”first”] [spb_text_block title=”Σχολική ετοιμότητα” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”2/3″ el_position=”last”]

Σημαντικό είναι να γνωρίζουν οι γονείς αν το παιδί τους αντιμετωπίζει κάποια πιθανή δυσκολία πριν την ενταξή του στο σχολείο. Ο εντοπισμός και η πρώιμη παρέμβαση τυχόν δυσκολιών πριν τη μετάβαση στο δημοτικό θα καθορίσει την έκβαση του παιδιού στη διαδικασία της μάθησης αλλά και την συναισθηματική και κοινωνική του ανάπτυξη .

Πριν την ένταξη στο δημοτικό το παιδί θα πρέπει :

 • Nα έχει κατακτήσει την ικανότητα να αρθρώνει και να διακρίνει όλα τα φωνήματα, π.χ. φ, θ, β ,δ
 • Nα αναλύει λέξεις και συλλαβές σε φωνήματα
 • Nα δημιουργεί προτάσεις με ορθή χρήση των γραμματικών κανόνων και του συντακτικού
 • Nα κατανοεί τον προφορικό λόγο
 • Nα αναπτύσσει το λεξιλόγιο του
 • Nα μπορεί να αντιγράψει τα περισσότερα γράμματα της αλφαβήτου
 • Nα διακρίνει έννοιες που αναφέρονται στον χρόνο και χώρο καθώς και στην ποσότητα
 • Nα διακρίνει διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα σε σχήματα
 • Nα ολοκληρώνει τις δραστηριότητες που αναλογούν στην αναπτυξιακή του ηλικία χωρίς να τις διακόπτει αδικαιολόγητα

Ο έλεγχος της σχολικής ετοιμότητας γίνεται με την χρήση σταθμισμένων τεστ (Α’Τεστ Ανιχνευτική Δοκιμασία Σχολικής ετοιμότητας   http://www.atest.gr/)

 

[/spb_text_block] [spb_parallax parallax_type=”image” bg_image=”12236″ bg_type=”cover” parallax_video_height=”video-height” parallax_video_overlay=”none” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ alt_background=”none” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[/spb_parallax] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block title=”Επαγγελματικός Προσανατολισμός” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”2/3″ el_position=”first”]

Ο επαγγελματικός προσανατολίσμος είναι μια διαδικασία που βοηθά τους έφηβους 14-18 ετών να διαμορφώσουν μια εικόνα για την επαγγελματική τους ζωή.

Στόχος είναι να διερευνηθούν τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα του εφήβου, οι αξίες και τα στοιχεία της προσωπικότητας καθώς και οι ικανοτητές του. Ο συνδυασμός αυτών θα βοηθήσει στο σχεδιασμό μιας ακαδημαικής και επαγγελματικής κατέυθυνσης. Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθά τον έφηβο να σχεδιάσει την επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού γίνεται από ψυχολόγο με την χρήση του τεστ Πυξίδα της SHLHellas.

[/spb_text_block] [spb_single_image image=”12247″ image_size=”full” frame=”borderframe” intro_animation=”fade-from-right” full_width=”no” lightbox=”yes” link_target=”_self” width=”1/3″ el_position=”last”] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_single_image image=”12250″ image_size=”full” frame=”borderframe” intro_animation=”fade-from-left” full_width=”no” lightbox=”yes” link_target=”_self” width=”1/3″ el_position=”first”] [spb_text_block title=”Παιγνιοθεραπεία” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”2/3″ el_position=”last”]

Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο, αναπαριστούν την δική τους πραγματικότητα και εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Το ελεύθερο παιχνίδι αποτελεί το πληρέστερο μέσο έκφρασης παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας και συντελεί στην ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Η παιγνιοθεραπεία αφορά την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί το συμβολικό, μη κατευθυνόμενο παιχνίδι ως βασικό θεραπευτικό εργαλείο. Συστήνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν :

 • Συναισθηματικές δυσκολίες
 • Τραυματικές εμπειρίες
 • Τάσεις εσωστρέφειας
 • Επιθετικότητα και προβλήματα συμπεριφοράς

Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά βρίσκουν τόπο έκφρασης και θεραπείας, μέσα από τον πιο άμεσο τρόπο για το παιδί, που είναι το συμβολικό παιχνίδι.

 

[/spb_text_block] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block title=”Συμβουλευτική στήριξη γονέων” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Παρέχει τη δυνατότητα στους γονείς ατομικά ή σε ομάδες να συζητήσουν θέματα που αφορούν τα παιδιά τους και την οικογενειακή τους ζωή. Καθώς το παιδί αναπτύσεται παρουσιάζει συμπεριφορές που πιθανά να είναι δύσκολο στο γονιό να αντιμετωπίσει. Δίνεται καθοδήγηση, λύνονται απορίες κατά πόσο κάποιες συμπεριφορές είναι αναμενόμενες ανάλογα με το ηλικιακό στάδιο του παιδιού. Στηρίζουμε τους γονείς στο δύσκολο έργο τους .

 

[/spb_text_block] [blank_spacer height=”30px” width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block title=”Ψυχοθεραπεία” pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

Η ψυχοθεραπεία βοηθά το άτομο να εξερευνήσει και να ανακαλύψει νέους τρόπους σκέψης και συμπεριφοράς. Μαθαίνει κανείς να αξιοποιεί τις δυνάμεις του ώστε να πετύχει τους δικούς του στόχους

 

[/spb_text_block] [spb_row parallax_video_height=”video-height” parallax_image_height=”content-height” parallax_image_movement=”fixed” parallax_image_speed=”0.5″ row_overlay_opacity=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/3″ el_position=”first”]

H ψυχοθεραπεία βοηθά όσους:

 • Νιώθουν επίμονα αισθήματα άγχους, θλίψης, φόβου, σύγχυσης
 • Ενώ θέλουν δυσκολεύονται να αλλάξουν μια επιβλαβή συμπεριφορά
 • Έχουν έλλειψη φίλων ή ερωτικών συντρόφων
 • Έχει διαταραχθεί η λειτουργικότητα της καθημερινότητας τους
 • Έχουν ψυχογενείς σωματικές ενοχλήσεις

 

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/3″]

Ψυχολογική στήριξη εφήβων από 11 έως 18 ετών
Συστήνεται σε εφήβους που παρουσιάζουν:

 • Δυσκολίες μάθησης συγκέντρωσης και προσοχής
 • Προβλήματα συμπεριφοράς και επιθετικότητα
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Άγχος και κατάθλιψη
 • Χρήση ουσιών
 • Κατάχρηση και ασφαλή χρήση του διαδικτύου

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/3″ el_position=”last”]

Ψυχολογική στήριξη παιδιών έως 11 ετών
Συστήνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν :

 • Σχολική άρνηση
 • Δυσκολίες μάθησης συγκέντρωσης και προσοχής
 • Προβλήματα συμπεριφοράς και επιθετικότητα
 • Δυσκολίες στον ύπνο
 • Ενούρηση
 • Άγχος

 

[/spb_text_block] [/spb_row]

λογοθεραπεια βουα, γλυφαδα, παλαιό φάληρο

Μείνετε συντονισμένοι

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερώσεων μας απλά συμπληρώνοντας το email σας!

Η Εγγραφή έγινε!