γαλαζιο bubble

Ειδικό Παιδαγωγικό

Προσφέρουμε αξιολόγηση & παρέμβαση μαθησιακών δυσκολιών και δυσλεξίας. Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόκληση ή χρειάζονται ενίσχυση σε έναν ή σε περισσότερους από τους παρακάτω τομείς:

-Στην ανάγνωση ή στην γραφή
-Στην οργάνωση γραπτού λόγου ( σκέφτομαι και γράφω, έκθεση)
-Στην κατανόηση γραπτού λόγου
-Στην μνήμη ( βραχύχρονη & μακρόχρονη)
-Στην οργάνωση της μελέτης
-Στη συγκέντρωση και την προσοχή
-Στην ταχύτητα μελέτης
-Στη λογική κριτική σκέψη
-Στις μαθηματικές έννοιες

  • Τι είναι το ειδικό παιδαγωγικό?

Το ειδικό παιδαγωγικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 18 ετών( από την Α’ δημοτικού έως την ολοκλήρωση της σχολικής φοίτησης). Γίνεται από Παιδαγωγό με εξειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες και αφορά στην αξιολόγηση και παρέμβαση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την σχολική/ακαδημαϊκή επιτυχία.

  • Σε τι διαφέρει το ειδικό παιδαγωγικό από την σχολική μελέτη?

Στο ειδικό παιδαγωγικό δεν δουλεύουμε την σχολική ύλη αλλά τις δεξιότητες που απαιτούνται για την βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης του παιδιού.

Οι γερές γλωσσικές βάσεις είναι τα θεμέλια για την μάθηση και την ακαδημαϊκή πορεία ενός παιδιού. Ας μην ξεχνάμε ότι όλη η μάθηση στηρίζεται στην γλώσσα καθώς αυτή είναι το μέσο μεταφοράς της γνώσης και της πληροφορίας. Ακόμη και τα μαθηματικά αν το σκεφτεί κάνεις , στηρίζονται στην γλώσσα. ( επεξήγηση μαθηματικών εννοιών, κατανόηση προβλημάτων).

Είναι λοιπόν, πολύ σημαντικό το παιδί να εξελίξει στο μέγιστο την γλωσσική του ικανότητα, καθώς αυτή συνδέεται άμεσα με όλους τους τομείς της ζωής του ( κοινωνικό, συναισθηματικό, μαθησιακό).

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΒΟΥΛΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΑΛΙΜΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Στο ειδικό παιδαγωγικό αξιολογούμε και παρεμβαίνουμε στην ανάγνωση όταν αυτή υπολλείπεται ως προς:

-την ροή /ταχύτητα

-την αναγνωστική ευχέρεια ( αν γίνονται λάθη, αντικαταστάσεις λέξεων ή φωνημάτων)

-την τήρηση των σημείων στίξης και την προσωδία ( τον κατάλληλο χρωματισμό της φωνής)

-την κατανόηση του κειμένου

ΓΡΑΦΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Εδώ αξιολογούμε το κατά πόσο το παιδί είναι ικανό να αντιγράψει τηρώντας σωστές αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις, την ταχύτητα της αντιγραφής, τον τονισμό και τα σημεία στίξης.

Αξιολογούμε επίσης εργονομικές παραμέτρους όπως το αν το παιδί πετυχαίνει καθιστή λειτουργική θέση για να γράψει καθώς και αν έχει αναπτύξει πλευρίωση (δεξί ή αριστερό επικρατές χέρι).

Δυσκολία στα παραπάνω πιθανώς να σημαίνει ότι το παιδί χρειάζεται και εργοθεραπεία.

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ

Αξιολογούμε και παρεμβαίνουμε στον γραπτό λόγο όταν αυτός υπολείπεται ως προς:

Ανάπτυξη θέματος ( φτωχός περιγραφικός ή αφηγηματικός γραπτός λόγος, χωρίς φαντασία , με μικρές προτάσεις)

Το λεξιλόγιο

Την ταχύτητα παραγωγής γραπτού λόγου

Γραμματικά ή συντακτικά

ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να κωδικοποιεί σε γραφηματα λέξεις που ακουει ή να αποκωδικοποιεί σωστα τα φωνηματα στις λέξεις που διαβαζει.

ΜΝΗΜΗ

Ακουστική μνήμη : Αναφερεται στην ικανοτητα του παιδιού να συγκρατησει στην μνήμη του για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ( βραχυχρονη ή μακρόχρονη μνήμη) μια ακολουθία από πληροφορίες που δίνονται ακουστικά.

Οπτική μνήμη: Αναφερεται στην ικανοτητα του παιδιού να συγκρατησει στην μνήμη του για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ( βραχυχρονη ή μακρόχρονη μνήμη) μια ακολουθία από πληροφορίες που δίνονται οπτικά. (π.χ. θεματική ορθογραφία)

ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού να φτιάξει λογικές ακολουθίες και να οδηγηθεί σε συμπεράσματα.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Εδώ αξιολογούμε και παρεμβαίνουμε όταν το παιδί υπολείπεται ως προς:

Τις ποσοτικές έννοιες

Την αναγνώριση αριθμητικών συμβόλων

Αν δυσκολεύεται να επιλύσει πρόβλημα

Αν δυσκολεύεται να αυτοματοποιήσει τις πράξεις

Αν δυσκολεύεται να αυτοματοποιήσει την προπαίδεια

κέντρο λογοθεραπείας στη Γλυφάδα στο Παλαιό Φάληρο, Λογοθεραπεία στη Βούλα, Εργοθεραπεία, Ψυχολόγοι και Παιδοψυχολόγοι
κέντρο λογοθεραπείας στη Γλυφάδα στο Παλαιό Φάληρο, Λογοθεραπεία στη Βούλα, Εργοθεραπεία, Ψυχολόγοι και Παιδοψυχολόγοι

Τα κέντρα μας

Παλαιό Φάληρο

Αφροδίτης 116,
Παλαιό Φάληρο

2ος όροφος,
Τ.Κ. 17562
Τηλ. 211-0135515

ΧΑΡΤΗΣ

Γλυφάδα

Πρίγκηπος Πέτρου 51,
Γλυφάδα

Ισόγειο (Πλαϊνή είσοδος)
Τ.Κ. 16674
Τηλ. 215-5457007

ΧΑΡΤΗΣ

κέντρο λογοθεραπείας στη Γλυφάδα στο Παλαιό Φάληρο, Λογοθεραπεία στη Βούλα, Εργοθεραπεία, Ψυχολόγοι και Παιδοψυχολόγοι
λογοθεραπεια βουα, γλυφαδα, παλαιό φάληρο

Μείνετε συντονισμένοι

Εγγραφείτε στη λίστα ενημερώσεων μας απλά συμπληρώνοντας το email σας!

Η Εγγραφή έγινε!