Κέντρo Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Ψυχολογικής Υποστήριξης:
Παλαιό Φάληρο (211-0135515 ), Γλυφάδα ( 215-5457007) |  Κατ οίκον: 6958002022

Δήμητρα Μιχαλοπούλου

Δήμητρα Μιχαλοπούλου

Λογοθεραπεύτρια

Σπούδασε στο Τμήμα Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου όπου και αποφοίτησε το 2008. Είναι μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών. Από το 2008 εργάζεται σε  ιδιωτικές  θεραπευτικές μονάδες της Αττικής  και έχει αποκτήσει εμπειρία τόσο σε αναπτυξιακές όσο και σε εξελικτικές διαταραχές. Παράλληλα  εργάστηκε ως εθελόντρια στο σωματείο « οι Φίλοι του παιδιού» καθώς διαθέτει και εμπειρία στη παράλληλη στήριξη.

Έχει ειδικευτεί στο σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας (PECS) για παιδιά με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ΔΑΔ), στη δομημένη εκπαίδευση του συστήματος TEACCH, στο   γλωσσικό πρόγραμμα  «Macaton», στη μέθοδο «ΤΗΕ DIR / FLOORTIME APPROACH», στη μέθοδο του Γνωσιακού Συμπεριφερικού Δράματος, στο  «Φωνολογικό test» και στο «Μεταφων test». Πιστοποιήθηκε ως οργανώτρια ψυχο-εκπαιδευτικών ομάδων για γονείς με παιδιά με ΔΑΦ (Cygnet).

Έχει παρακολουθήσει εποπτικά σεμινάρια που αφορούν τον τραυλισμό και την αφασία.

Σήμερα εργάζεται στο ψυχοπαιδαγωγικό  κέντρο «Εμείς και ο λόγος», παράλληλα συνεργάζεται και με άλλους  φορείς.  Το ενδιαφέρον της για την λογοθεραπεία την οδήγησε να συμμετάσχει σε ομάδες δημιουργίας λογοθεραπευτικού υλικού.