Κέντρo Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Ψυχολογικής Υποστήριξης:
Παλαιό Φάληρο (211-0135515 ), Γλυφάδα ( 215-5457007) |  Κατ οίκον: 6958002022

Τι είναι η παιγνιοθεραπεία.

Τι είναι η παιγνιοθεραπεία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο, αναπαριστούν την δική τους πραγματικότητα και εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους.

Το ελεύθερο παιχνίδι αποτελεί το πληρέστερο μέσο έκφρασης παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας και συντελεί στην ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

Η παιγνιοθεραπεία αφορά την ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί το συμβολικό, μη κατευθυνόμενο παιχνίδι ως βασικό θεραπευτικό εργαλείο.

Συστήνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν:

-Συναισθηματικές δυσκολίες

-Τραυματικές εμπειρίες

– Τάσεις εσωστρέφειας

– Επιθετικότητα και

-Προβλήματα συμπεριφοράς

Με την παιγνιοθεραπεία τα παιδιά βρίσκουν τόπο έκφρασης και θεραπείας, μέσα από τον πιο άμεσο για το παιδί τρόπο, το συμβολικό παιχνίδι.